Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Aktywni zawodowo w Europie - rekrutacja dla uczniów klas drugich Technikum Nr 6.

Aktywni zawodowo w Europie - rekrutacja dla uczniów klas drugich Technikum Nr 6.

Rozpoczynamy rekrutację drugiej grupy 12 uczniów do projektu "Aktywni zawodowo w Europie" w ramach Erasmus+ finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Projekt "Aktywni zawodowo w Europie" realizowany w naszej szkole otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 70650 Euro. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów i uczennic Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego poprzez udział w zagranicznej praktyce zawodowej.

Uczniowie i uczennice obecnych klas drugich Technikum, którzy chcą wziąć udział w projekcie i zrealizować swoje miesięczne praktyki zawodowe w październiku w klasie trzeciej w Lizbonie, mogą już składać wymagane dokumenty do koordynatora projektu pani Jolanty Trzebuniak-Mercik. Regulamin rekrutacji oraz wszystkie wymagane dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły z zakładki Projekty unijne – Erasmus+ 2023 - Dokumenty Gr2. W projekcie wezmą udział uczniowie i uczennice klas drugich Technikum Budownictwa i Architektury Krajobrazu, którzy złożą prawidłowo wypełnione dokumenty oraz w drodze rekrutacji zajmą najwyższe miejsca na liście rankingowej.

Termin realizacji praktyki w Portugalii w Lizbonie: 02.10.2023 - 27.10.2023.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych do projektu: 12.01.2023