Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Wywiadówki

Terminarz spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2023/2024

Spotkania z rodzicami DataTematyka
1 Spotkanie z rodzicami inaugurujące rok szkolny 12.09.2023
(wtorek)
Sprawy organizacyjne, wybór trójek klasowych i Rady Rodziców, statut, szkolny system oceniania, zasady zdawania egzaminów i inne.
2 Spotkanie z rodzicami 16.11.2023
(czwartek)
Informacje na temat ocen, zachowania uczniów, zagrożenie ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem, sprawy klasowe.
3 Wywiadówka śródroczna 20.12.2023
(środa)
Informacje o klasyfikacji śródrocznej.
4 Spotkanie z rodzicami
(obecni nauczyciele uczący w klasach maturalnych)
21.03.2024
(czwartek)
Poinformowanie rodziców klas maturalnych o proponowanych ocenach rocznych. Informacje na temat ocen, zachowania, sprawy klasowe.
5 Wywiadówka roczna
(obecni wszyscy nauczyciele)
15.05.2024
(środa)
Informacje na temat ocen, zachowania uczniów, zagrożenie ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem, sprawy klasowe.