Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Wywiadówki

Terminarz spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2022/2023

Spotkania z rodzicami DataTematyka
1 Spotkanie z rodzicami inaugurujące rok szkolny 6.09.2022
(wtorek)
Sprawy organizacyjne, wybór trójek klasowych i Rady Rodziców, statut, szkolny system oceniania, zasady zdawania egzaminów i inne.
2 Spotkanie z rodzicami 17.11.2022
(czwartek)
Informacje na temat ocen, zachowania uczniów, zagrożenie ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem, sprawy klasowe.
3 Wywiadówka śródroczna 21.12.2022
(środa)
Informacje o klasyfikacji śródrocznej.
4 Spotkanie z rodzicami
(obecni nauczyciele uczący w klasach maturalnych)
21.03.2023
(wtorek)
Poinformowanie rodziców klas maturalnych o proponowanych ocenach rocznych. Informacje na temat ocen, zachowania, sprawy klasowe.
5 Wywiadówka roczna
(obecni wszyscy nauczyciele)
18.05.2023
(czwartek)
Informacje na temat ocen, zachowania uczniów, zagrożenie ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem, sprawy klasowe.