Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Działalność Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski krosnieńskiej "Budowlanki", współpracując z uczniami i gronem pedagogicznym, jest współtwórcą życia szkolnego. Zajmuje się organizacją wielu uroczystości oraz imprez kulturalnych:

  • Pasowanie na ucznia (otrzęsiny)
  • Pożegnania maturzystów
  • Walentynki
  • Dzień Matki
  • Wyjście do teatru i do kina

Ponadto SU roku szkolnego 2007/2008 wspólnie z opiekunem Panią Moniką Klimczak opracował nowy regulamin działalności samorządu, a także brał czynny udział w opracowaniu zmian w Statucie Zespołu Szkół, a w szczególności Wewnętrznoszkolnym regulaminie oceniania zachowania (np. Samorząd opiniuje wnioski o skreślenie ucznia z listy).

Samorząd chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych, a w ramach współpracy z organizacjami tego typu jak PCK, został przeprowadzony w naszej szkole program profilaktyczny: "Prawda o AIDS. Przekaż ją dalej" (zorganizowano wiele pogadanek, warsztatów, oraz chętni uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym, w którym zajęli czołowe miejsca)

W ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" z inicjatywy Samorządu zorganizowano w szkole zbiórkę książek, bajek i baśni, które następnie przekazaliśmy dzieciom z Przedszkola Miejskiego nr 5.

Współpracując ze szkolnym kołem LOP, przedstawiciele Samorządu pomagali w zorganizowaniu zbiórki makulatury i baterii.

Samorząd Uczniowski współpracując z Panią Pedagog w ramach programu "Bezpieczna Szkoła" już kolejny rok z rzędu stworzył z odrysowanych i wyciętych dłoni uczniów i pracowników szkoły, Bożonarodzeniowe Drzewko Przyjaźni, które jest symbolem wspólnoty w Naszej Szkole.

W roku szkolnym 2007/2008 Samorząd po raz pierwszy zaczął zarabiać pieniądze na własne potrzeby (np. na materiały do dekoracji czy organizowania imprez). Otóż przedstawiciele Samorządu rozprowadzili wśród uczniów płytki CD-ROM ze zdjęciami z pasowania na ucznia oraz ze zdjęcia klasowe.

Systematycznie każdego dnia nauki odpowiedni przedstawiciele Samorządu losują "Szczęśliwy numerek", który jest wywieszany w gablocie obok pokoju nauczycielskiego, który chroni ucznia zapisanego pod tym numerem w dzienniku, przed niespodziewanym pytaniem lub kartkówką.

Samorząd pomaga również przy tworzeniu Biuletynu szkolnego.

Sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego

w Roku Szkolnym 2012/2013

w Roku Szkolnym 2015/2016