Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Staże i praktyki zawodowe

Rusza nabór na płatne staże i praktyki zawodowe w ramach projektu "Kształcenie zawodowe szansą rozwoju".

Termin realizacji: lipiec 2019
Ilość miejsc: 24 + 6

Kryteria naboru uczestników:

  • uczniowie technikum i branżowej szkoły zawodowej o specjalności monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • średnia ocen z przedmiotów zawodowych,
  • frekwencja – godziny nieusprawiedliwione,
  • dochody brutto na osobę w rodzinie,
  • pochodzenie z terenów wiejskich,
  • zaangażowanie w życie szkoły – ocena z zachowania,
  • biorący udział w formach wsparcia typowych dla płci przeciwnej,
  • niepełnosprawność.

DOKŁADNIE WYPEŁNIONE KWESTIONARIUSZE ZGŁOSZENIOWE NA PŁATNE STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY W DNIACH 27 – 31 MAJA 2019 W GODZINACH OD 9.00 DO 13.00

Kwestionariusz zgłoszeniowy do pobrania w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły.

Kwestionariusz zgłoszeniowy 326kB