Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Ochrona danych osobowych

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować (we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@atfide.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora: 38-400 Krosno, ul. Ks. Piotra Skargi 3. Inspektorem ochrony danych jest p. Tomasz Landorf.

DOKUMENTY

Klauzula informacyjna dla uczniów i ich rodziców

102kB

Klauzula informacyjna dla uczniów i ich rodziców - proces rekrutacji

95kB

Klauzula informacyjna dla pracowników

100kB