Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Technik Architektury Krajobrazu

Technik Architektury Krajobrazu

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

zajmuje się architekturą krajobrazu, która jest dynamicznie rozwijającym się obszarem związanym z kształtowaniem przestrzeni życiowej człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych.
Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach architektury krajobrazu lub kształtowania terenów zieleni, ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami. Uczelnie dające możliwość studiowania tego typu kierunków znajdują się w Krośnie, Rzeszowie, Krakowie.

Informacje dodatkowe

W ramach nauki w tym zawodzie od roku szkolnego 2017/18 realizowana jest innowacja "Niwaki – ogrodowe Bonzai", dzięki czemu uczniowie uczą się tak poszukiwanej obecnie umiejętności kształtowania roślin. Uczniowie zainteresowani architekturą mają możliwość w ramach kółka architektonicznego przygotowywać się do studiowania na kierunku architektura. Współpracujemy również z Izbą Architektów RP realizując program edukacyjny "Kształtowanie Przestrzeni".
Uczniowie w ramach zajęć praktycznych projektują i wykonują tereny zieleni w mieście. Nasze firmy patronackie to "Leroy Merlin", "Greinplast" i "Hartbex". Uczniowie praktyki zawodowe odbywają między innymi w szkółkach roślin ozdobnych w Korczynie, Miejscu Piastowym, w firmach "Sopex" i "Ogród – Sanocki" w Krośnie. Nasz udział w projektach unijnych pozwala na realizację dla uczniów zagranicznych praktyk.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 • Kwalifikacja 1: OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • Kwalifikacja 2: OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończąc szkołę w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • opracowania projektów obiektów terenów zieleni (ogrody, parki, zieleń miejska, elementy małej architektury);
 • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
 • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
 • prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą.

Technik architektury krajobrazu w pracy zawodowej:

 • pracuje przy przygotowaniu oraz wykonawstwie zadań związanych z kształtowaniem krajobrazu, ładu przestrzennego, dba o estetykę otoczenia człowieka,
 • organizuje pracę przy zakładaniu i pielęgnacji terenów zieleni związanych z budynkami mieszkalnymi, przemysłowymi, użyteczności publicznej oraz miejscami rekreacji i wypoczynku,
 • kieruje ludźmi przy pracach ziemnych, nasadzeniowych, nawierzchniowych i związanych z montażem elementów małej architektury,
 • projektuje urządzenia terenów zieleni tj. oczka wodne, fontanny, kwietniki, ławki, ogrodzenia, altanki z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych oraz zasad kompozycji z wykorzystaniem technik komputerowych rysunku technicznego i odręcznego oraz sztuk plastycznych,
 • projektuje i wykonuje dekoracje roślinne do wystroju wnętrz,
 • wykonuje prace pomocnicze, pomiary, kosztorysy,
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni.

Technik architektury krajobrazu znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu;
 • w jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni;
 • szkółkach roślin ozdobnych oraz centrach ogrodniczych;
 • Jest przygotowany do prowadzenia własnej firmy.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Główna siedziba szkoły mieści się w Krośnie w centrum miasta przy ul. ks. Piotra Skargi 3. Dzięki takiej lokalizacji uczniowie mają blisko do obiektów związanych z kulturą i sportem oraz przystanków komunikacji masowej.
W wyremontowanych pomieszczeniach zabytkowych budynków mieszczą się:

 • sale do zajęć ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych wyposażone w sprzęt multimedialny i specjalistyczne pomoce dydaktyczne;
 • biblioteka pełniąca funkcję centrum kulturalnego i multimedialnego szkoły;
 • szkolna aula w której odbywają się szkolne uroczystości, a w czasie przerw pełniąca funkcję głównej przestrzeni rekreacyjnej;
 • część sportowa składająca się z: pełnowymiarowej sali gimnastycznej, małej sali lustrzanej, dwóch siłowni, sali do tenisa stołowego, strzelnicy, wielofunkcyjnego boiska sportowego i terenów rekreacyjnych;
 • gabinet medycyny szkolnej;
 • gabinet pedagoga szkolnego;
 • szkolny sklepik serwujący również posiłki na ciepło;
 • pracownie zajęć praktycznych mieszczą się zarówno w głównym budynku, jak i przy ul. Lewakowskiego 27a.

Zapewniamy bezpłatny dostęp do podręczników z kształcenia zawodowego. W bibliotece są dostępne szkolne lektury i laptopy z dostępem do Internetu.
Dla uczniów mieszkających poza Krosnem możliwe jest zakwaterowanie w międzyszkolnej bursie.