Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Technik Aranżacji Wnętrz

Technik Aranżacji Wnętrz

TECHNIK ARANŻACJI WNĘTRZ

Technik aranżacji wnętrz jest to osoba, która odpowiada za opracowanie projektu plastycznego rozmaitych wnętrz, np. hotele, firmy, kina, banki, restauracje, domy lub mieszkania oraz nadzoruje ich wykonanie. Poza tym może też projektować formy małej architektury (np. place zabaw) czy znaki informacji wizualnej oraz projektować przestrzenie wystawowe, zwłaszcza dla różnych imprez handlowych i promocyjnych – targi. Wnętrza, które zaprojektuje technik aranżacji wnętrz muszą być jak najlepiej przystosowane do swojej funkcji, czyli wygodne i estetyczne. Do głównych zadań tego pracownika należy, m.in.: rozpoznanie charakteru obiektu, przygotowanie projektu wstępnego, ustalenie kolorystyki, oświetlenia, faktury, wzornictwa użytych materiałów, wyposażenie wnętrza (meble, dekoracje). Poza tym technik może także proponować niewielkie przebudowy wnętrz w porozumieniu z architektem budowlanym, a także opracowuje kosztorys. Po akceptacji pomysłu przez klienta tworzy szczegółowy projekt i nadzoruje wykonanie projektu.
Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach budownictwa i architektury, architekturya wnętrz, ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami. Uczelnie dające możliwość studiowania tych kierunków znajdują się w Krośnie, Rzeszowie, Krakowie.

Informacje dodatkowe

Uczniowie zainteresowani studiowaniem architektury mają możliwość w ramach kółka architektonicznego przygotowywać się do studiowania na kierunku architektura. Współpracujemy również z Izbą Architektów RP realizując program edukacyjny "Kształtowanie Przestrzeni".
Nasze firmy patronackie to "Leroy Merlin", "Greinplast" i "Hartbex". Dzięki tej współpracy uczniowie uczestniczą w płatnych stażach i praktykach oraz zdobywają dodatkowe uprawnienia na szkoleniach organizowanych przez te firmy. Nasz udział w projektach unijnych pozwala na realizację zagranicznych praktyk.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 • Kwalifikacja 1: BUD.34. Planowanie i wykonywanie poszczególnych etapów wykończenia wnętrz
 • Kwalifikacja 2: BUD.35. Wykonywanie aranżacji wnętrz

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończąc szkołę w zawodzie Technik aranżacji wnętrz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • opracowywania projektów wnętrz,
 • posługiwania się dokumentacją techniczną w pracach aranżacji wnętrz,
 • realizowania projektów wnętrz,
 • organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych we wnętrzach,
 • modernizacji wnętrz historycznych w tym zabytkowych,
 • stosowania technologii i materiałów budowlanych w aranżacji wnętrz,
 • uzyskanie dodatkowych uprawnień: uczeń uczestnicząc w określonych szkoleniach organizowanych przez szkołę, a prowadzonych przez firmy z branży budowlanej może uzyskać certyfikaty i dodatkowe uprawnienia.

Technik aranżacji wnętrz w pracy zawodowej:

 • kieruje, organizuje i planuje pracami wykończeniowymi oraz instalacyjnymi w budynku,
 • uczestniczy w robotach wykończeniowych,
 • wykonuje wizualizacje i aranżacje wnętrza,
 • planuje i dobiera urządzenia do sterowania oświetleniem i osłonami okiennymi,
 • sporządza kosztorysy,
 • wykonuje inwentaryzacje budowlane.

Technik aranżacji wnętrz znajdzie zatrudnienie w:

 • biurach projektowo- architektonicznych,
 • firmach budowlano – wykończeniowych,
 • zakładach meblarskich,
 • firmach wystawienniczych,
 • marketach budowlano – wykończeniowych małych,
 • średnich i dużych przedsiębiorstwach budowlanych,
 • firmach rzemieślniczych.
 • Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Główna siedziba szkoły mieści się w Krośnie w centrum miasta przy ul. ks. Piotra Skargi 3. Dzięki takiej lokalizacji uczniowie mają blisko do obiektów związanych z kulturą i sportem oraz przystanków komunikacji masowej.
W wyremontowanych pomieszczeniach zabytkowych budynków mieszczą się:

 • sale do zajęć ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych wyposażone w sprzęt multimedialny i specjalistyczne pomoce dydaktyczne;
 • biblioteka pełniąca funkcję centrum kulturalnego i multimedialnego szkoły;
 • szkolna aula w której odbywają się szkolne uroczystości, a w czasie przerw pełniąca funkcję głównej przestrzeni rekreacyjnej;
 • część sportowa składająca się z: pełnowymiarowej sali gimnastycznej, małej sali lustrzanej, dwóch siłowni, sali do tenisa stołowego, strzelnicy, wielofunkcyjnego boiska sportowego i terenów rekreacyjnych;
 • gabinet medycyny szkolnej;
 • gabinet pedagoga szkolnego;
 • szkolny sklepik serwujący również posiłki na ciepło;
 • pracownie zajęć praktycznych mieszczą się zarówno w głównym budynku, jak i przy ul. Lewakowskiego 27a.

Zapewniamy bezpłatny dostęp do podręczników z kształcenia zawodowego. W bibliotece są dostępne szkolne lektury i laptopy z dostępem do Internetu.
Dla uczniów mieszkających poza Krosnem możliwe jest zakwaterowanie w międzyszkolnej bursie.