Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Technik Budownictwa

Technik Budownictwa

TECHNIK BUDOWNICTWA

Zawód bardzo poszukiwany na rynkach pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. Budownictwo to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Środki unijne oraz spore zainteresowanie inwestorów Europą Środkowo-Wschodnią sprawiają, że ciągle jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży. Chcą oni budować swoje biura, sklepy czy magazyny i potrzebują specjalistów z zakresu szeroko rozumianego budownictwa. Rozwija się również budownictwo mieszkaniowe.
Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach budownictwa i architektury, ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami. Uczelnie dające możliwość studiowania tych kierunków znajdują się w Krośnie, Rzeszowie, Krakowie.

Informacje dodatkowe

W ramach nauki w tym zawodzie realizowana jest innowacja "budownictwo niskoenergetyczne" polegająca na przekazywaniu uczniom wiadomości i umiejętności związanych z szeroko pojętym budownictwem ekologicznym, domami pasywnymi, budynkami wykorzystującymi alternatywne źródła energii. Uczniowie zainteresowani studiowaniem architektury mają możliwość w ramach kółka architektonicznego przygotowywać się do studiowania na kierunku architektura. Współpracujemy również z Izbą Architektów RP realizując program edukacyjny "Kształtowanie Przestrzeni".
Nasze firmy patronackie to "Leroy Merlin", "Greinplast" i "Hartbex". Dzięki tej współpracy uczniowie uczestniczą w płatnych stażach i praktykach oraz zdobywają dodatkowe uprawnienia na szkoleniach organizowanych przez te firmy. Nasz udział w projektach unijnych pozwala na realizację zagranicznych praktyk.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 • Kwalifikacja 1: BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • Kwalifikacja 2: BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończąc szkołę w zawodzie Technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonywania i napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego;
 • organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych;
 • organizowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 • sporządzania kosztorysów robót budowlanych;
 • uzyskanie dodatkowych uprawnień: uczeń uczestnicząc w określonych szkoleniach organizowanych przez szkołę, a prowadzonych przez firmy z branży budowlanej może uzyskać certyfikaty i dodatkowe uprawnienia.

Technik budownictwa w pracy zawodowej:

 • kieruje budową,
 • uczestniczy w robotach budowlanych,
 • prowadzi dokumentację budowy,
 • przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa,
 • sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej,
 • sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe,
 • wykonuje inwentaryzacje budowlane;
 • wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów.

Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie,
 • biurach projektowych projektujących obiekty budowlane,
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • wytwórniach i składach materiałów,
 • administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.
 • Może prowadzić własną firmę budowlaną.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Główna siedziba szkoły mieści się w Krośnie w centrum miasta przy ul. ks. Piotra Skargi 3. Dzięki takiej lokalizacji uczniowie mają blisko do obiektów związanych z kulturą i sportem oraz przystanków komunikacji masowej.
W wyremontowanych pomieszczeniach zabytkowych budynków mieszczą się:

 • sale do zajęć ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych wyposażone w sprzęt multimedialny i specjalistyczne pomoce dydaktyczne;
 • biblioteka pełniąca funkcję centrum kulturalnego i multimedialnego szkoły;
 • szkolna aula w której odbywają się szkolne uroczystości, a w czasie przerw pełniąca funkcję głównej przestrzeni rekreacyjnej;
 • część sportowa składająca się z: pełnowymiarowej sali gimnastycznej, małej sali lustrzanej, dwóch siłowni, sali do tenisa stołowego, strzelnicy, wielofunkcyjnego boiska sportowego i terenów rekreacyjnych;
 • gabinet medycyny szkolnej;
 • gabinet pedagoga szkolnego;
 • szkolny sklepik serwujący również posiłki na ciepło;
 • pracownie zajęć praktycznych mieszczą się zarówno w głównym budynku, jak i przy ul. Lewakowskiego 27a.

Zapewniamy bezpłatny dostęp do podręczników z kształcenia zawodowego. W bibliotece są dostępne szkolne lektury i laptopy z dostępem do Internetu.
Dla uczniów mieszkających poza Krosnem możliwe jest zakwaterowanie w międzyszkolnej bursie.