Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Pracownia murarsko-tynkarska

PRACOWNIA MURARSKO-TYNKARSKA (NR 07-08)

W pracowni murarsko-tynkarskiej zajęcia praktyczne odbywają uczniowie kształcący się w zawodzie: Technik budownictwa (311204)oraz murarz-tynkarz (711204).

Podczas zajęć w aspekcie praktycznym realizowane są takie zagadnienia jak:

w kwalifikacji BUD.12 - PRACOWNIA MURARSKO-TYNKARSKA:

  • wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich,
  • wykonywanie mieszanek betonowych,
  • wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych,
  • wykonywanie tynków,
  • wykonywanie remontów murowanych konstrukcji budowlanych,
  • wykonywanie rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

Kwalifikacja ta jest wspólna dla murarza-tynkarza i technika budownictwa w tej kwalifikacji.

Godzinowa realizacja zajęć praktycznych dla technika budownictwa:

  • klasa I (semestr I i II): 5 godziny tygodniowo w jednym dniu,
  • klasa II (semestr I i II): 5 godzin tygodniowo w jednym dniu,
  • klasa III (semestr I i II): 5 godzin tygodniowo w jednym dniu.

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie podzieleni są na grupy 8-10 osobowe, zatem warunki pracy dla uczniów i nauczyciela są komfortowe, gdyż pozwalają na lepszy przekaz wiedzy i więcej czasu na nabywanie nowych umiejętności dla każdego z uczniów.

Egzaminy we wszystkich kwalifikacjach w tym zawodzie przeprowadzane są w Naszej Szkole.

Zajęcia prowadzą Nauczyciele z długoletnim stażem, wysoko kwalifikowani posiadający uprawnienia do egzaminowania w danym zawodzie.

Pracownia jest bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne, materiały, narzędzia i sprzęt.