Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Monter Sieci i Instalacji Sanitarnych

Monter Sieci i Instalacji Sanitarnych

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

To zawód szerokoprofilowy związany z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) Zawód znajduje się na liście zawodów deficytowych i na pracowników tej branży jest stałe zapotrzebowanie na rynku pracy.

Informacje dodatkowe

Praktyczna nauka zawodu w tym zawodzie odbywa się w firmach instalacyjnych. Uczniowie są zatrudnieni jako pracownicy młodociani i w związku z tym otrzymują comiesięczne wynagrodzenie, a okres nauki liczy się do stażu pracy. Oprócz wynagrodzenia pracodawca wyróżnia najlepszych uczniów miesięczną premią uznaniową. Pracodawcy w miarę potrzeb i możliwości, na swój koszt umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji (np. prawo jazdy, kursy specjalistyczne). Uczniowie biorą również udział w programie „Junkers szkoli” prowadzonym przez firmę BOSCH. Celem programu jest poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie nowoczesnych urządzeń i systemów grzewczych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

W związku z tym, że uczniowie zajęcia praktyczne mają u pracodawców, gdzie są zatrudnieni jako młodociani pracownicy tytuł czeladnika w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminu czeladniczego przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończąc szkołę w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz instalacji sanitarnych;
 • uzyskania dodatkowych uprawnień: Uczeń uczestnicząc w określonych szkoleniach organizowanych przez szkołę, a prowadzonych przez firmy z branży budowlano – instalacyjnej może uzyskać certyfikaty i dodatkowe uprawnienia.

Monter sieci i instalacji sanitarnych znajdzie zatrudnienie w:

 • różnego rodzaju firmach instalacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • przedsiębiorstwach związanych z budową i remontem sieci komunalnych;
 • centrach handlowych budowlanych;
 • może prowadzić działalność na własny rachunek.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Główna siedziba szkoły mieści się w Krośnie w centrum miasta przy ul. ks. Piotra Skargi 3. Dzięki takiej lokalizacji uczniowie mają blisko do obiektów związanych z kulturą i sportem oraz przystanków komunikacji masowej.
W wyremontowanych pomieszczeniach zabytkowych budynków mieszczą się:

 • sale do zajęć ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych wyposażone w sprzęt multimedialny i specjalistyczne pomoce dydaktyczne;
 • biblioteka pełniąca funkcję centrum kulturalnego i multimedialnego szkoły;
 • szkolna aula w której odbywają się szkolne uroczystości, a w czasie przerw pełniąca funkcję głównej przestrzeni rekreacyjnej;
 • część sportowa składająca się z: pełnowymiarowej sali gimnastycznej, małej sali lustrzanej, siłowni, sali do tenisa stołowego, strzelnicy, wielofunkcyjnego boiska sportowego i terenów rekreacyjnych;
 • gabinet medycyny szkolnej;
 • gabinet pedagoga szkolnego;
 • szkolny sklepik serwujący również posiłki na ciepło.

Bardzo dobrze wyposażone szkolne pracownie kształcenia praktycznego znajdują się na ul. Lewakowskiego 27b. Tam też odbywają się egzaminy praktyczne z kwalifikacji budowlanych.
Zapewniamy bezpłatny dostęp do podręczników z kształcenia zawodowego. W bibliotece są dostępne szkolne lektury i laptopy z dostępem do Internetu;
Dla uczniów mieszkających poza Krosnem funkcjonują 50% dopłaty do biletów miesięcznych, ewentualnie możliwe jest zakwaterowanie w między szkolnej bursie;
Nasi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Krosna oraz stypendia unijne dla uzdolnionych uczniów;
Pomimo tego, że jesteśmy szkołą techniczną osoby z artystyczną duszą również znajdą u nas swoje miejsce realizując się w działalności plastycznej, inscenizacjach historycznych – cykl „Żołnierze wyklęci”;
Jesteśmy znani z tego, że w szkole funkcjonują drużyny specjalizujące się w zawodach sportowo – obronnych „Sprawni jak żołnierze”, wielokrotnie zdobywając mistrzostwo Polski, pokonując w rywalizacji tzw. „szkoły mundurowe”.