Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Technik Budownictwa

Technik Budownictwa

TECHNIK BUDOWNICTWA

Zawód bardzo poszukiwany na rynkach pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. Budownictwo to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Środki unijne oraz spore zainteresowanie inwestorów Europą Środkowo-Wschodnią sprawiają, że ciągle jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży. Chcą oni budować swoje biura, sklepy czy magazyny i potrzebują specjalistów z zakresu szeroko rozumianego budownictwa.
Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach budownictwa i architektury, ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami. Uczelnie dające możliwość studiowania tych kierunków znajdują się w Krośnie, Rzeszowie, Krakowie.

Informacje dodatkowe

W ramach nauki w tym zawodzie realizowana jest innowacja „język niemiecki w budownictwie” polegająca na dwujęzycznym wprowadzaniu terminologii zawodowej w ramach nauczania organizacji budowy. Dzięki temu następuje rozwój kompetencji z zakresu języka niemieckiego zawodowego, a absolwenci będą bardziej konkurencyjni na europejskim rynku pracy. Uczniowie zainteresowani architekturą mają możliwość w ramach kółka architektonicznego przygotowywać się do studiowania na kierunku architektura. Współpracujemy również z Izbą Architektów RP realizując program edukacyjny „Kształtowanie Przestrzeni”.
Nasze firmy patronackie to „Leroy Merlin”, „Greinplast” i „Hartbex”. Dzięki tej współpracy uczniowie uczestniczą w płatnych stażach i praktykach oraz zdobywają dodatkowe uprawnienia na szkoleniach organizowanych przez te firmy. Nasz udział w projektach unijnych pozwala na realizację dla uczniów płatnych wakacyjnych staży, zagranicznych praktyk oraz bezpłatnych kursów kwalifikacyjnych z obsługi wózka widłowego, obsługi koparko – ładowarki, spawania metodą TIK.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 • Kwalifikacja 1: BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno–budowlanych
 • Kwalifikacja 2: BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończąc szkołę w zawodzie Technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania robót konstrukcyjno - budowlanych;
 • koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowalnych;
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego;
 • organizowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
 • sporządzania kosztorysów na roboty budowlane oraz przygotowania dokumentacji przetargowej;
 • uzyskanie dodatkowych uprawnień: uczeń uczestnicząc w określonych szkoleniach organizowanych przez szkołę, a prowadzonych przez firmy z branży budowlanej może uzyskać certyfikaty i dodatkowe uprawnienia.

Technik budownictwa w pracy zawodowej:

 • kieruje budową,
 • uczestniczy w robotach budowlanych,
 • prowadzi dokumentację budowy,
 • przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa,
 • sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej,
 • sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe,
 • wykonuje inwentaryzacje budowlane;
 • wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów.

Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie,
 • biurach projektowych projektujących obiekty budowlane,
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • wytwórniach i składach materiałów,
 • administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.
 • Może prowadzić własną firmę budowlaną.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Główna siedziba szkoły mieści się w Krośnie w centrum miasta przy ul. ks. Piotra Skargi 3. Dzięki takiej lokalizacji uczniowie mają blisko do obiektów związanych z kulturą i sportem oraz przystanków komunikacji masowej.
W wyremontowanych pomieszczeniach zabytkowych budynków mieszczą się:

 • sale do zajęć ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych wyposażone w sprzęt multimedialny i specjalistyczne pomoce dydaktyczne;
 • biblioteka pełniąca funkcję centrum kulturalnego i multimedialnego szkoły;
 • szkolna aula w której odbywają się szkolne uroczystości, a w czasie przerw pełniąca funkcję głównej przestrzeni rekreacyjnej;
 • część sportowa składająca się z: pełnowymiarowej sali gimnastycznej, małej sali lustrzanej, siłowni, sali do tenisa stołowego, strzelnicy, wielofunkcyjnego boiska sportowego i terenów rekreacyjnych;
 • gabinet medycyny szkolnej;
 • gabinet pedagoga szkolnego;
 • szkolny sklepik serwujący również posiłki na ciepło.

Bardzo dobrze wyposażone szkolne pracownie kształcenia praktycznego znajdują się na ul. Lewakowskiego 27b. Tam też odbywają się egzaminy praktyczne z kwalifikacji budowlanych. Zapewniamy bezpłatny dostęp do podręczników z kształcenia zawodowego. W bibliotece są dostępne szkolne lektury i laptopy z dostępem do Internetu; Dla uczniów mieszkających poza Krosnem funkcjonują 50% dopłaty do biletów miesięcznych, ewentualnie możliwe jest zakwaterowanie w między szkolnej bursie; Nasi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Krosna oraz stypendia unijne dla uzdolnionych uczniów; Pomimo tego, że jesteśmy szkołą techniczną osoby z artystyczną duszą również znajdą u nas swoje miejsce realizując się w działalności plastycznej, inscenizacjach historycznych – cykl „Żołnierze wyklęci” lub programach kabaretowych - przeglądy kabaretów „Blaga”; Jesteśmy znani z tego, że w szkole funkcjonują drużyny specjalizujące się w zawodach sportowo – obronnych „Sprawni jak żołnierze”, wielokrotnie zdobywając mistrzostwo Polski, pokonując w rywalizacji tzw. „szkoły mundurowe”.