Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Terminy

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych Zespołu Szkół Architektoniczno – Budowlanych
na rok szkolny 2021/2022

1 17.05–21.06.2021
do godz. 15.00


*03–05.08.2021
Złożenie wniosku, o przyjęcie do szkoły (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2 25.06-14.07.2021
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
3 do 21.07.2021

*do 13.08.2021
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
4 22.07.2021

*16.08.2021
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
5 17.05-26.07.2021
*03–13.08.2021
Wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie.
6 23–30.07.2021
do godz. 15.00


*17–20.08.2021
do godz. 15.00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
7 02.08.2021
do godz. 14.00


*23.08.2021
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

* Termin w postępowaniu uzupełniającym.