Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Terminy

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych Zespołu Szkół Architektoniczno – Budowlanych
na rok szkolny 2022/2023

1 do końca lutegoPodanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
2 16.05–24.06.2022
do godz. 15.00


*02–05.08.2022
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
3 24.06–14.07.2022
do godz. 15.00


Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół
4 do 14.07.2022

*do 05.08.2022
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach
5 do 21.07.2022

*do 16.08.2021
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
6 22.07.2022

*16.08.2022
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
7 16.05-27.07.2022
*02–16.08.2022
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
8 22–28.07.2022
do godz. 15.00


*17–19.08.2022
do godz. 15.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
9 29.07.2022
do godz. 14.00


*22.08.2022
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

* Termin w postępowaniu uzupełniającym.