Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Technik Renowacji Elementów Architektury

Technik Renowacji Elementów Architektury

TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY

Jest to stosunkowo nowy zawód, a w opinii pracodawców odczuwalny jest brak specjalistów przygotowanych do wykonywania prac konserwacyjno - remontowych w zabytkowych obiektach budowlanych. Poza tym coraz większą popularność zyskuje umiejętność zdobienia wnętrz oraz elewacji budynków dekoracjami i elementami rzeźbiarskimi. Polscy fachowcy związani z renowacją zabytków cieszą się dobrą opinią na świecie.
Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach architektury, konserwacji zabytków, architektury wnętrz, ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami. Uczelnie dające możliwość studiowania tego typu kierunków znajdują się w Toruniu, Krakowie, Rzeszowie.

Informacje dodatkowe

W ramach tego zawodu została wprowadzona innowacja "dekoracja wnętrz". Nowatorstwo innowacji polega na tym, że w ramach zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych poszerzone zostaną zagadnienia, które dotyczą kompozycji wnętrz, zasad doboru barw i znajomości elementów zdobniczych stosowanych we współczesnych wnętrzach. Na zajęciach praktycznych uczniowie zostaną zapoznani z nowoczesnymi materiałami i technikami stosowanymi w tynkach i farbach ozdobnych. Firmy produkujące te materiały przeprowadzą odpowiednie szkolenia. Uczniowie nauczą się również wykonania koncepcji aranżacji wnętrz stosując rysunki odręczne i programy komputerowe. Współpracujemy również z Izbą Architektów RP realizując program edukacyjny "Kształtowanie Przestrzeni".
Nasze firmy patronackie to "Leroy Merlin", "Greinplast" i "Hartbex". Nasz udział w projektach unijnych pozwala na realizację dla uczniów zagranicznych praktyk.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 • Kwalifikacja 1: BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
 • Kwalifikacja 2: BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończąc szkołę w zawodzie Technik renowacji elementów architektury będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania oraz renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury;
 • wykonywania renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich;
 • wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych;
 • organizowania i realizacji prac renowatorskich.
 • uzyskanie dodatkowych uprawnień: uczeń uczestnicząc w określonych szkoleniach organizowanych przez szkołę, a prowadzonych przez firmy z branży budowlanej może uzyskać certyfikaty i dodatkowe uprawnienia.

Technik renowacji elementów architektury w pracy zawodowej:

 • wykonuje sztukaterie(dekoracje gipsowe) i dekoracyjne elementy kamieniarskie,
 • uczestniczy w pracach remontowo-budowlanych i renowacyjnych zabytków architektury,
 • wykonuje rekonstrukcje detali architektonicznych w zabytkowych obiektach,
 • projektuje i wykonuje wystroje współczesnych wnętrz,
 • projektuje oraz wykonuje obiekty małej architektury z materiałów kamieniarskich i sztukatorskich.

Technik renowacji elementów architektury znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach zajmujących się pracami konserwacyjno – remontowymi w zabytkowych obiektach budowlanych,
 • firmach wykonujących aranżacje i dekoracje we współczesnych budynkach,
 • firmach związanych z wykonywaniem obiektów małej architektury (rzeźby, pomniki, nagrobki itp.),
 • może także prowadzić własną firmę usługową.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Główna siedziba szkoły mieści się w Krośnie w centrum miasta przy ul. ks. Piotra Skargi 3. Dzięki takiej lokalizacji uczniowie mają blisko do obiektów związanych z kulturą i sportem oraz przystanków komunikacji masowej.
W wyremontowanych pomieszczeniach zabytkowych budynków mieszczą się:

 • sale do zajęć ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych wyposażone w sprzęt multimedialny i specjalistyczne pomoce dydaktyczne;
 • biblioteka pełniąca funkcję centrum kulturalnego i multimedialnego szkoły;
 • szkolna aula w której odbywają się szkolne uroczystości, a w czasie przerw pełniąca funkcję głównej przestrzeni rekreacyjnej;
 • część sportowa składająca się z: pełnowymiarowej sali gimnastycznej, małej sali lustrzanej, dwóch siłowni, sali do tenisa stołowego, strzelnicy, wielofunkcyjnego boiska sportowego i terenów rekreacyjnych;
 • gabinet medycyny szkolnej;
 • gabinet pedagoga szkolnego;
 • szkolny sklepik serwujący również posiłki na ciepło;
 • pracownie zajęć praktycznych mieszczą się zarówno w głównym budynku, jak i przy ul. Lewakowskiego 27a.

Zapewniamy bezpłatny dostęp do podręczników z kształcenia zawodowego. W bibliotece są dostępne szkolne lektury i laptopy z dostępem do Internetu.
Dla uczniów mieszkających poza Krosnem możliwe jest zakwaterowanie w międzyszkolnej bursie.