Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Technik geodeta

Technik geodeta

TECHNIK GEODETA

Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników. W pracy geodeci wykorzystują nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.
Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach geodezji, ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami. Uczelnie dające możliwość studiowania tego typu kierunków znajdują się między innymi w Krakowie i Rzeszowie.

Informacje dodatkowe

Uczniowie w szkole w trakcie zajęć praktycznych uczą się wykorzystując nowoczesny sprzęt geodezyjny i programy komputerowe.
Nasz udział w projektach unijnych pozwala na realizację dla uczniów, zagranicznych praktyk.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 • Kwalifikacja 1: BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów
 • Kwalifikacja 2: BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończąc szkołę w zawodzie Technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
 • sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
 • wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowania wyników tych pomiarów;
 • wznawiania znaków graficznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości;
 • aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości;
 • prowadzenia i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Technik geodeta znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach geodezyjnych,
 • firmach budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe itd.),
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • bardzo często prowadzą działalność gospodarczą realizując zlecenia dla firm i osób.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Główna siedziba szkoły mieści się w Krośnie w centrum miasta przy ul. ks. Piotra Skargi 3. Dzięki takiej lokalizacji uczniowie mają blisko do obiektów związanych z kulturą i sportem oraz przystanków komunikacji masowej.
W wyremontowanych pomieszczeniach zabytkowych budynków mieszczą się:

 • sale do zajęć ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych wyposażone w sprzęt multimedialny i specjalistyczne pomoce dydaktyczne;
 • biblioteka pełniąca funkcję centrum kulturalnego i multimedialnego szkoły;
 • szkolna aula w której odbywają się szkolne uroczystości, a w czasie przerw pełniąca funkcję głównej przestrzeni rekreacyjnej;
 • część sportowa składająca się z: pełnowymiarowej sali gimnastycznej, małej sali lustrzanej, dwóch siłowni, sali do tenisa stołowego, strzelnicy, wielofunkcyjnego boiska sportowego i terenów rekreacyjnych;
 • gabinet medycyny szkolnej;
 • gabinet pedagoga szkolnego;
 • szkolny sklepik serwujący również posiłki na ciepło;
 • pracownie zajęć praktycznych mieszczą się zarówno w głównym budynku, jak i przy ul. Lewakowskiego 27a.

Zapewniamy bezpłatny dostęp do podręczników z kształcenia zawodowego. W bibliotece są dostępne szkolne lektury i laptopy z dostępem do Internetu.
Dla uczniów mieszkających poza Krosnem możliwe jest zakwaterowanie w międzyszkolnej bursie.