Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Szkolne dokumenty

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH W KROŚNIE v. 14.11.2019r

753kB

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny w Zespole Szkół Architektoniczno - Budowalnych w Krośnie 2019/2020

161kB

Ceremoniał szkolny

186kB

Zasady bezpiecznego zachowania uczniów w szkole

67kB

Regulamin szkolnej pracowni komputerowej

158kB

Regulamin korzystania ze strzelnicy

109kB

Regulamin Rady Pedagogicznej

113kB

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

109kB

Regulamin wycieczek

94kB

Regulamin sali gimnastycznej i boiska

70kB

Karta Praw Podstawowych UE

68kB

Konwencja o Prawach Dziecka

61kB

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

50kB

PSO - biologia - 2020 (D)

114kB

PSO - chemia - 2019 (D)

137kB

PSO - fizyka - 2019

127kB

PSO - matematyka - 2019

142kB

PSO - informatyka - 2019

61kB

PSO - geografia - 2019 (D)

78kB

PSO - historia i wos - 2019 (D)

110kB

PSO - wok, plastyka i historia sztuki - 2019

95kB

PSO - edukacja dla bezpieczeństwa - 2019

110kB

PSO - język polski dla Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia - 2019

144kB

PSO - języki obce - 2020

163kB

PSO - wychowanie fizyczne - 2019

75kB

PSO - ochrona i kształtowanie krajobrazu - 2019 (D)

99kB

PSO - rośliny ozdobne - 2019 (D)

95kB

PSO - urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu - 2021 (D)

103kB

PSO - przedmioty zawodowe 2019 (D)

82kB

PSO - dokumentacja techniczna, pracownia dokumentacji technicznej, budowa i konserwacja obiektów małej architektury, technologia wykonywania i renowacji detali architektonicznych, pracownia kosztorysowania, podstawy historii architektury, projektowanie i wystrój wnętrz - 2019 (D)

134kB

PSO - podstawy projektowania architektury krajobrazu - 2019

74kB

PSO - technologia robót wykończeniowych, technologia sieci i instalacji sanitarnych - 2019

80kB

PSO - podstawy przedsiębiorczości - 2020 (D)

116kb

PSO - prowadzenie działalności gospodarczej - 2020 (D)

125kb

PSO - rysunek zawodowy - 2019 (D)

120kB

PSO - zajęcia praktyczne - 2020 (D)

143kB