Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Pracownia renowacji elementów architektury

PRACOWNIA RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY(NR 05-06)

W pracowni renowacji elementów architektury zajęcia praktyczne odbywają głównie uczniowie kształcący się w zawodzie: Technik renowacji elementów architektury (311210).

Podczas zajęć w aspekcie praktycznym realizowane są takie zagadnienia jak:

w kwalifikacji BUD.23 - PRACOWNIA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO:

  • wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury,
  • wykonywanie oraz renowacja kamieniarskich elementów architektury.

w kwalifikacji BUD.24 - PRACOWNIA RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY:

  • wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich,
  • wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych.

Godzinowa realizacja zajęć praktycznych w zawodzie:

  • klasa I (semestr I i II): 4 godzin tygodniowo jednego dnia,
  • klasa II (semestr I i II): 5 godzin tygodniowo jednego dnia,
  • klasa III (semestr I i II): 5 godzin tygodniowo jednego dnia,
  • klasa IV (semestr I): 5 godzin tygodniowo jednego dnia.
  • klasa V (semestr I): 6 godzin tygodniowo jednego dnia.

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie podzieleni są na grupy 6-8 osobowe, zatem warunki pracy dla uczniów i nauczyciela są komfortowe, gdyż pozwalają na lepszy przekaz wiedzy i więcej czasu na nabywanie nowych umiejętności dla każdego z uczniów.

Egzaminy we wszystkich kwalifikacjach w tym zawodzie przeprowadzane są w Naszej Szkole.

Zajęcia prowadzą Nauczyciele z długoletnim stażem, wysoko kwalifikowani posiadający uprawnienia do egzaminowania w danym zawodzie.

Pracownia jest bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne, materiały, narzędzia i sprzęt.