Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Wywiadówki

Terminarz spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2019/2020

Spotkania z rodzicami DataTematyka
1 Spotkanie z rodzicami inaugurujące rok szkolny12.09.2019Sprawy organizacyjne, wybór trójek klasowych i Rady Rodziców, statut, szkolny system oceniania, zasady zdawania egzaminów.
2 Spotkanie z rodzicami 14.11.2019Informacje na temat ocen, zachowania uczniów, zagrożenie ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem, sprawy klasowe.
3 Wywiadówka śródroczna 17.12.2019Informacje o klasyfikacji śródrocznej.
4 Spotkanie z rodzicami 18.03.2020Poinformowanie rodziców klas maturalnych o proponowanych ocenach rocznych. Informacje na temat ocen, zachowania, sprawy klasowe.
5 Wywiadówka roczna 18.05.2020Informacje na temat ocen, zachowania uczniów, zagrożenie ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem, sprawy klasowe.