Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Wywiadówki

Terminarz spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2020/2021

Spotkania z rodzicami DataTematyka
1 Spotkanie z rodzicami inaugurujące rok szkolny9.09.2020Sprawy organizacyjne, wybór trójek klasowych i Rady Rodziców, statut, szkolny system oceniania, zasady zdawania egzaminów.
2 Spotkanie z rodzicami 17.11.2020Informacje na temat ocen, zachowania uczniów, zagrożenie ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem, sprawy klasowe.
3 Wywiadówka śródroczna 16.12.2020Informacje o klasyfikacji śródrocznej.
4 Spotkanie z rodzicami 25.03.2021Poinformowanie rodziców klas maturalnych o proponowanych ocenach rocznych. Informacje na temat ocen, zachowania, sprawy klasowe.
5 Wywiadówka roczna 20.05.2021Informacje na temat ocen, zachowania uczniów, zagrożenie ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem, sprawy klasowe.