Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Jest nowym szerokoprofilowym przyszłościowym zawodem. Stanowi on odpowiedź na zmieniająca się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Według „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” największy wzrost produkcji energii spodziewany jest w energetyce odnawialnej. Istotnym uzupełnieniem oferty dużych systemów są małe, zdecentralizowane instalacje w budownictwie, takie jak panele słoneczne, panele fotowoltaiczne bądź kotły na biomasę. Energia geotermalna znajdzie z kolei zastosowanie w budynkach publicznych. Na dachach naszych domów pojawia się coraz więcej kolektorów słonecznych, a kotły na biomasę i pompy ciepła są już powszechnie stosowane.
Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia, przede wszystkim na wydziałach zajmujących się energią odnawialną, inżynierią środowiska, ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami.

Informacje dodatkowe

Szkoła współpracuje z firmą Junkers, która w ramach programu „Junkers szkoli” organizuje dla uczniów dodatkowe szkolenia z zakresu urządzeń związanych z odnawialnymi źródłami energii.
Nasze firmy patronackie to „Leroy Merlin”, „Greinplast” i „Hartbex”. Nasz udział w projektach unijnych pozwala na realizację zagranicznych praktyk.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 • Kwalifikacja 1: ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Kwalifikacja 2: ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończąc szkołę w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej;
 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • uzyskanie dodatkowych uprawnień: uczeń uczestnicząc w określonych szkoleniach organizowanych przez szkołę, a prowadzonych przez firmy z branży budowlanej może uzyskać certyfikaty i dodatkowe uprawnienia.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach budowlanych i związanych z energetyką,
 • doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • firmach specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej czy klimatyzacyjnej,
 • administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii,
 • absolwenci mogą też prowadzić samodzielną działalność usługową, montując instalacje słoneczne, pompy ciepła i kotły na biomasę.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Główna siedziba szkoły mieści się w Krośnie w centrum miasta przy ul. ks. Piotra Skargi 3. Dzięki takiej lokalizacji uczniowie mają blisko do obiektów związanych z kulturą i sportem oraz przystanków komunikacji masowej.
W wyremontowanych pomieszczeniach zabytkowych budynków mieszczą się:

 • sale do zajęć ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych wyposażone w sprzęt multimedialny i specjalistyczne pomoce dydaktyczne;
 • biblioteka pełniąca funkcję centrum kulturalnego i multimedialnego szkoły;
 • szkolna aula w której odbywają się szkolne uroczystości, a w czasie przerw pełniąca funkcję głównej przestrzeni rekreacyjnej;
 • część sportowa składająca się z: pełnowymiarowej sali gimnastycznej, małej sali lustrzanej, siłowni, sali do tenisa stołowego, strzelnicy, wielofunkcyjnego boiska sportowego i terenów rekreacyjnych;
 • gabinet medycyny szkolnej;
 • gabinet pedagoga szkolnego;
 • szkolny sklepik serwujący również posiłki na ciepło.

Bardzo dobrze wyposażone szkolne pracownie kształcenia praktycznego znajdują się na ul. Lewakowskiego 27b. Tam też odbywają się egzaminy praktyczne z kwalifikacji budowlanych.
Zapewniamy bezpłatny dostęp do podręczników z kształcenia zawodowego. W bibliotece są dostępne szkolne lektury i laptopy z dostępem do Internetu;
Dla uczniów mieszkających poza Krosnem funkcjonują 50% dopłaty do biletów miesięcznych, ewentualnie możliwe jest zakwaterowanie w między szkolnej bursie;
Nasi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Krosna oraz stypendia unijne dla uzdolnionych uczniów;
Pomimo tego, że jesteśmy szkołą techniczną osoby z artystyczną duszą również znajdą u nas swoje miejsce realizując się w działalności plastycznej, inscenizacjach historycznych – cykl „Żołnierze wyklęci”;
Jesteśmy znani z tego, że w szkole funkcjonują drużyny specjalizujące się w zawodach sportowo – obronnych „Sprawni jak żołnierze”, wielokrotnie zdobywając mistrzostwo Polski, pokonując w rywalizacji tzw. „szkoły mundurowe”.