Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Szkolne dokumenty

STATUT MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W KROŚNIE v. 14.01.2019r

772kB

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Krośnie 2017 - 2020

189kB

Ceremoniał szkolny

186kB

Zasady bezpiecznego zachowania uczniów w szkole

67kB

Regulamin szkolnej pracowni komputerowej

158kB

Regulamin korzystania ze strzelnicy

109kB

Regulamin Rady Pedagogicznej

113kB

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

109kB

Regulamin wycieczek

94kB

Regulamin sali gimnastycznej i boiska

70kB

Karta Praw Podstawowych UE

68kB

Konwencja o Prawach Dziecka

61kB

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

50kB

PSO - biologia dla technikum i zsz - 2016

92kB

PSO - fizyka

28kB

PSO - matematyka - 2018

129kB

PSO - informatyka - 2019

54kB

PSO - geografia

38kB

PSO - historia i wos

49kB

PSO - język polski dla Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia - 2019

144kB

PSO - języki obce - 2019

172kB

PSO - wychowanie fizyczne - 2016

67kB

PSO - podstawy budownictwa, technologia robót murarskich i tynkarskich, technologia robót konstrukcyjno-budowlanych, geodezja ogólna, rysunek geodezyjny, pracownia rysunku geodezyjnego - 2019

121kB

PSO - dokumentacja techniczna, pracownia dokumentacji technicznej, budowa i konserwacja obiektów małej architektury, technologia wykonywania i renowacji detali architektonicznych, pracownia kosztorysowania, podstawy historii architektury, projektowanie i wystrój wnętrz - 2018

130kB

PSO - podstawy projektowania architektury krajobrazu - 2019

74kB

PSO - organizacja robót budowlanych, pracownia organizacji robót budowlanych, kosztorysowanie i przetargi, pracownia kosztorysowania - 2016

59kB

PSO - technologia, bhp, zarys budownictwa, rysunek budowlany - 2016

99kB

PSO - technologia

40kB

PSO - technologia monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 2016

65kB

PSO - technologia posadzkarz, betoniarz-zbrojarz

40kB

PSO - technologia robót ziemnych, miernictwo, pracownia technologiczna technik drogownictwa

38kB

PSO - podstawy budownictwa technik budownictwa

38kB

PSO - budownictwo ogólne, pracownia budownictwa ogólnego, technologia montażu systemów energetyki odnawialnej - 2016

65kB

PSO - podstawy przedsiębiorczości - 2019

139kb

PSO - instalacje budowlane

57kb

PSO - dokumentacja techniczna

36kb

PSO - rysunek zawodowy - 2017

91kB

PSO - sieci komunalne, instalacje sanitarne - 2017

84kB

PSO - zajęcia praktyczne - 2016

155kB

PSO - praktyki zawodowe - 2016

148kB