Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Lizbona-Portugalia 2020. Rozpoczęto rekrutację uczniów do projektu

Lizbona-Portugalia 2020. Rozpoczęto rekrutację uczniów do projektu

Europejskie praktyki –sukces w pracy- taki tytuł nosi nowy projekt realizowany w naszej szkole, który otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 118584,00 EURO tj. 505511,73 PLN. Projekt trwa dwa lata i dzięki niemu na praktyki do Portugalii i/lub Hiszpanii będzie mogło wyjechać 45 uczniów naszej szkoły.

W projekcie mogą wziąć udział uczniowie i uczennice klas trzecich technikum w roku szkolnym 2020/2021, którzy złożą prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjnej oraz w drodze rekrutacji zajmą najwyższe miejsca na liście rankingowej.

W roku 2021 planowany jest wyjazd 7 osób z zawodu technik budownictwa, 4 osób z zawodu technik architektury krajobrazu oraz 4 osób z zawodu technik geodeta.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów i uczennic Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego poprzez udział w zagranicznej praktyce zawodowej.

Termin wyjazdu to 12.04.2021 - 07.05.2021

Całkowity koszt udziału w projekcie pokrywa organizator - Technikum Nr 6.

Rekrutacja do projektu trwa do 23.10.2020 r. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej szkoły z zakładki Projekty unijne / PO WER 2020/22 lub bezpośrednio od koordynatora – pani Jolanty Trzebuniak-Mercik.

Regulamin rekrutacji umieszczony został w gablocie informacyjnej na parterze przy sekretariacie.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Jolanta Trzebuniak-Mercik