Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Europejskie praktyki – sukces w pracy

Europejskie praktyki – sukces w pracy

Europejskie praktyki – sukces w pracy - taki tytuł nosi projekt realizowany w naszej szkole, który otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 118584,00 EURO tj. 505511,73 PLN. Projekt trwa dwa lata i dzięki niemu na praktyki do Portugalii i/lub Hiszpanii będzie mogło wyjechać 45 uczniów naszej szkoły.

W projekcie już biorą udział uczniowie i uczennice klas trzecich naszego technikum w bieżącym roku szkolnym.

W następnym roku szkolnym 2021/2022 planowany jest wyjazd kolejnej grupy uczniów- tym razem z obecnych klas drugich (po gimnazjum) Technikum Nr 6.

W związku z tym rozpoczynamy rekrutację chętnych do udziału w projekcie z klas 2TBg oraz 2 TA/TRg. Szansę na udział w projekcie otrzymają wszyscy, którzy złożą prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne oraz w drodze rekrutacji zajmą najwyższe miejsca na liście rankingowej.

W październiku 2021 planowany jest wyjazd 15 osób: z zawodu technik budownictwa (8 osób), renowacja elementów architektury (2 osoby) i architektura krajobrazu (5 osób).

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów i uczennic Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego poprzez udział w zagranicznej praktyce zawodowej.

Termin wyjazdu to 04.10.2021 - 29.10.2021

Całkowity koszt udziału w projekcie pokrywa organizator - Technikum Nr 6.

Rekrutacja do projektu trwa do dnia 09.04.2021r. do godz. 15.00.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej szkoły z zakładki Projekty unijne /PO WER 2020/22 lub z sekretariatu szkoły.

Regulamin rekrutacji umieszczony został w gablocie informacyjnej na parterze przy sekretariacie.

Wszelkich informacji udziela koordynatorka projektu pani Jolanta Trzebuniak-Mercik.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Jolanta Trzebuniak-Mercik