Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Do gimnazjalistów

Absolwenci Gimnazjum i Szkół Podstawowych,

przed Wami ważna decyzja – Jaką wybrać szkołę ponadgimnazjalną? Chciałabym przedstawić ofertę Krośnieńskiej „Budowlanki” szkoły o profilu architektoniczno – budowlanym, szkoły, która oprócz wykształcenia ogólnokształcącego daje również umiejętności zawodowe. Nasi absolwenci są cenionymi fachowcami na rynku lokalnym, krajowym i europejskim, więc nie mają problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy.

TECHNIKUM NR 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
W tym roku proponujemy nabór na następujące zawody:

Absolwenci będą mogli podjąć pracę w firmach budowlanych, konserwatorskich, remontowych, geodezyjnych, związanych z odnawialnymi źródłami energii, biurach projektowych, w administracji rządowej i samorządowej, a także w firmach związanych z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni oraz firmach związanych z aranżacją i dekorowaniem wnętrz. Mają również możliwość podjęcia pracy na własny rachunek.

Nasi absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do studiowania na wydziałach budownictwa, architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, konserwacji zabytków, inżynierii środowiska, odnawialnych źródeł energii, geodezji, planowania przestrzennego.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
W tym roku proponujemy nabór na następujące zawody:

Absolwenci będą mogli podjąć pracę w firmach budowlanych, remontowych, instalacyjnych. Są również dobrze przygotowani do podjęcia pracy na własny rachunek. Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia będą mogli uzupełnić wykształcenie w Branżowej Szkole II stopnia uzyskując tytuł technika i zdając maturę.

Oto argumenty przemawiające za tym, aby wybrać naszą szkołę jako następny etap kształcenia:

 • Kształcimy w zawodach architektoniczno – budowalnych, na które istnieje ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy, a nasi absolwenci są cenionymi fachowcami zarówno w kraju jak i za granicą;
 • Nasze firmy patronackie to „Leroy Merlin”, „Greinplast” i „Hartbex”. Dzięki tej współpracy uczniowie uczestniczą w płatnych stażach i praktykach oraz zdobywają dodatkowe uprawnienia na szkoleniach organizowanych przez te firmy;
 • Nasz udział w projektach unijnych pozwala na realizację dla uczniów płatnych wakacyjnych staży, zagranicznych praktyk oraz bezpłatnych kursów kwalifikacyjnych z obsługi wózka widłowego, obsługi koparko – ładowarki, spawania metodą TIK lub florystyki;
 • Realizujemy zajęcia z innowacji zawodowych dostosowanych do wymagań pracodawców. „Tworzenie bonsai i niwaki”, „Dekoracja wnętrz”, „Język niemiecki w budownictwie”, „Junkers szkoli”;
 • Współpracujemy z Izbą Architektów RP realizując program edukacyjny „Kształtowanie Przestrzeni”;
 • Pomimo tego, że jesteśmy szkołą techniczną osoby z artystyczną duszą również znajdą u nas swoje miejsce realizując się w działalności plastycznej, inscenizacjach historycznych – cykl „Żołnierze wyklęci” lub programach kabaretowych - przeglądy kabaretów „Blaga”;
 • Jesteśmy znani z tego, że w szkole funkcjonują drużyny specjalizujące się w zawodach sportowo - obronnych „Sprawni jak żołnierze”, (prezentacja) wielokrotnie zdobywając mistrzostwo Polski, pokonując w rywalizacji tzw. „szkoły mundurowe”;
 • Nasi nauczyciele dobrze przygotują Cię do matury i egzaminów zawodowych o czym świadczy trzykrotnie przyznany certyfikat „Wiarygodna Szkoła”;
 • Nasi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Krosna oraz stypendia unijne dla uzdolnionych uczniów;
 • Dla uczniów mieszkających poza Krosnem funkcjonują 50% dopłaty do biletów miesięcznych, ewentualnie zakwaterowanie w między szkolnej bursie;
 • Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.00, a kończą przed 15.00;
 • W szkole panuje przyjazna atmosfera, uczniowie mają realny wpływ na życie szkoły, a prężnie działający samorząd organizuje różnego rodzaju imprezy;
 • Uczniowie kształcą się w wyremontowanych dobrze wyposażonych salach i pracowniach kształcenia praktycznego. Mają dostęp do nowoczesnych obiektów sportowych (hala sportowa, mała sala do aerobiku, siłownia, sala do tenisa stołowego, strzelnica, wielofunkcyjne boisko) i terenów rekreacyjnych;
 • Zapewniamy bezpłatny dostęp do podręczników z kształcenia zawodowego. W bibliotece są dostępne szkolne lektury i laptopy z dostępem do Internetu.

W imieniu całej społeczności szkolnej zapraszam do „Krośnieńskiej Budowlanki”

dyrektor szkoły
mgr inż. arch. Lidia Kasińska